Projekty

Pořízení elektromobilu do vozového parku společnosti PSG a.s.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu:
 Pořízení elektromobilu do vozového parku společnosti PSG a.s.
Jméno žadatele:
 PSG a.s.
Termín realizace:
 16. 7. 2018 – 25. 9. 2018
Způsobilé výdaje:
 488 914,96 Kč
Dotace:
 268 903,22 Kč
Popis projektu: 
Předmětem projektu reg.č. CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010688 bylo pořízení elektromobilu pro společnost PSG a.s. Projekt byl spolufinancován OP PIK.
Závěry a výsledky: Pořízením elektromobilu jsme započali první etapu bezemisní dopravy naší společnosti. Realizací projektu došlo ke snížení provozních nákladů společnosti a je snižován negativní dopad činností společnosti na životní prostředí. V této snaze budeme nadále pokračovat. 

Vzdělávání zaměstnanců firmy PSG Construction a.s.

Cílem projektu je posílení odbornosti zaměstnanců společnosti PSG Construction a.s. prostřednictvím profesních workshopů na různých úrovních. Školit se budou odborné i měkké dovednosti a vzdělávání je přímo navázáno na firemní procesy. Každý účastník školení absolvuje minimálně 40 hodin školení.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OPZ barevné

 

 

Snížení energetické náročnosti rozvodů tepla v areálu Otrokovice 

Cílem projektu je realizovat opatření, která povedou k efektivním řešením dlouhodobé
energetické potřeby. Dojde k snížení energetické náročnosti provozu za pomocí
opatření spočívající ve výměně stávajícího rozvodu tepla a změně teplonosného
média z páry na teplou vodu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.